Basiclo

Trwałe i modne ubrania. Szyte na miarę.


EFRR kolor

Projekt realizowany w ramach Działania: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego).

Beneficjent:

Lethe Jakub Chmielniak

Wartość projektu::

791 400,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

287 490,00 PLN

Tytuł projektu:

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań celem wprowadzenia na rynek kastomizowanej odzieży sportowej.

Opis projektu:

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego w zakresie
produkcji seryjnej spersonalizowanej odzieży zorientowanej na pojedynczego odbiorcę
oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów kastomizowanej odzieży sportowej
wykonanej metodą sublimacji o podwyższonych parametrach funkcjonalnych.
Osiągnięcie w/w celu możliwe będzie przez realizację inwestycji polegającej na:
1/ zakupie linii technologicznej do produkcji odzieży,
2/ promocji skastomizowanej odzieży sportowej.
Zakupione urządzenia umożliwią dywersyfikację oferty, co przyczyni się do wzrostu pozycji
konkurencyjnej Firmy na rynku krajowym i zagranicznym.

Nazwa: Basiclo

Typ: E-commerce

Status: Wkrótce

Plan: Dynamiczny wzrost bazujący na rozpoznaniu niszy rynkowej.

Czy kiedykolwiek przyszło Ci do głowy, że ubrania, które kupujesz, mogłyby być trwałe, niedrogie, modne – ale co najważniejsze: szyte na miarę? Mówią, że nie można mieć wszystkiego, ale my jesteśmy tu po to, aby to zmienić.

Wysokiej jakości basici od twojego prywatnego, internetowego krawca, dostarczane wprost do domu. Musisz jedynie wpisać wymiary, wybrać style, a reszta to magia. Już nigdy nie zechcesz wrócić do standardowych sklepów.

Ten projekt jest obecnie w fazie rozwoju. Wkrótce ujawnimy więcej informacji.

×

Lethe Jakub Chmielniak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Promocja oraz internacjonalizacja oferty Lethe Jakub Chmielniak.
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy wnioskodawcy poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności - wejście na nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych.
Dofinansowanie projektu z UE: 164 675,00 PLN